Pedagogičtí pracovníci

Vedení | I. stupeň | II. stupeň | Družina | Asistenti pedagoga

Vedení

Mgr. Hofírek Pavel
ředitel
Email: reditel@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 200

Mgr. Procházková Jana
zástupce pro I. stupeň
Email: prochazkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 202

Mgr. et. Bc. Laluhová Romana
zástupce pro II. stupeň
Email: laluhova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 203

Nahoru ↑

Sekretariát školy

Řepková Aneta
asistentka ředitele
Email: repkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 201

I. stupeň

Mgr. Čudová Jitka
třídní učitelka
Třída: I. C
Email: cudova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Mgr. Čunderlová Vladimíra
třídní učitelka
Třída: IV. C
Email: cunderlova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 217
Kabinet: III.pavilon přízemí

Mgr. Faltýnková Rita
třídní učitelka
Třída: I. A
Email: faltynkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Mgr. Filípková Jana
třídní učitelka
Třída: III. A
Email: filipkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 219
Kabinet: III.pavilon 2.patro

Mgr. Homolová Blanka
třídní učitelka
Třída: IV. A
Email: homolova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 218
Kabinet: III.pavilon 1.patro

RNDr. Kaštilová Miroslava
třídní učitelka
Třída: IV. B
Email: kastilova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 217
Kabinet: III.pavilon přízemí

Mgr. Korytarová Tamara
třídní učitelka
Třída: II. C
Email: korytarova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Mgr. Kovářová Eva
třídní učitelka
Třída: III. B
Email: kovarova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 218
Kabinet: III.pavilon 1.patro

Mgr. Mrázková Miloslava
třídní učitelka
Třída: II. A
Email: mrazkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Mgr. Nováková Bára
třídní učitelka
Třída: I. B
Email: novakova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Mgr. Pacáková Jana
třídní učitelka
Třída: V. A
Email: pacakova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 219
Kabinet: III.pavilon 2.patro

Mgr. Přecechtělová Dana
Email: precechtelova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 219
Kabinet: III.pavilon 2.patro

Mgr. Příhodová Martina
třídní učitelka
Třída: V. B
Email: prihodova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 219
Kabinet: III.pavilon 2.patro

Mgr. Robert-Quatre Heda
Email: robertova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 217
Kabinet: III.pavilon přízemí

Mgr. Symonová Veronika
třídní učitelka
Třída: III. C
Email: symonova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 218
Kabinet: III.pavilon 1.patro

Mgr. Ürgeová Jana
třídní učitelka
Třída: II. B
Email: urgeova.jana@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet: Kiu

Nahoru ↑

II. stupeň

Mgr. Blokšová Žaneta
Email: bloksova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 213
Kabinet: II.pavilon přízemí

Mgr. Brožová Ivana
Email: brozova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 213
Kabinet: II.pavilon přízemí

Mgr. Dosedlová Zuzana, DiS.
třídní učitelka
Třída: VI. C
Email: dosedlova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 212
Kabinet: I.patro 2. patro

Mgr. Dostálová Zuzana
třídní učitelka
Třída: VI. B
Email: dostalova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 209
Kabinet: Přírodopis

Mgr. Dvořáková Ivana
Email: dvorakova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 214
Kabinet: II.pavilon 1.patro

Mgr.Glacnerová Šárka
Email: glacnerova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 209
Kabinet: Přírodopis

Mgr. Klápšťová Lenka
třídní učitelka
Třída: VII. C
Email: klapstova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 215
Kabinet: II.pavilon 2.patro

Mgr. Kodymová Hana
výchovný poradce, třídní učitelka
Třída: VIII. A
Email: kodymova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 210
Kabinet: I.pavilon přízemí

Mgr. Konopková Jitka
Email: konopkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 211
Kabinet: I.pavilon 1.patro

Mgr. Kovářová Anna
třídní učitelka
Třída: IX. B
Email: kovarova.anna@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 208
Kabinet: Fyzika

PaedDr. Kvapil Jiří
Email: kvapil@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 224
Kabinet: 1.patro nad jídelnou

Mgr. Maleňáková Vlasta
ICT koordinátor, třídní učitelka
Třída: VII. A
Email: malenakova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 210
Kabinet: I.pavilon přízemí

Mgr. Mikulcová Lenka
třídní učitelka
Třída: IX. C
Email: mikulcova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 208
Kabinet: Fyzika

Mgr. Poláchová Miroslava
třídní učitelka
Třída: VI. A
Email: polachova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 212
Kabinet: I.pavilon 2.patro

Mgr. Spurná Kateřina
třídní učitelka
Třída: VII. B
Email: spurna@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 215
Kabinet: II.pavilon 2.patro

Mgr. Surala Jiří
třídní učitel
Třída: VIII. C
Email: surala@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 214
Kabinet: II.pavilon 1.patro

Mgr. Szymanik Andrzej
třídní učitel
Třída: VIII. B
Email: szymanik@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 211
Kabinet: I.pavilon 1.patro

Mgr. Šír Pavel
Email: sir@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 224
Kabinet: 1.patro nad jídelnou

Mgr. Vacková Veronika
metodik prevence, třídní učitelka
Třída: IX. A
Email: vackova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 213
Kabinet: II.pavilon přízemí

Nahoru ↑

Družina

Balharová Věra
Email: balharova@zs-stupkova.cz
Tel.:603 792 308
KIU přízemí

Bc. Konečná Adéla
Email: konecna@zs-stupkova.cz
Tel.: 739 177 364
KIU přízemí

Linhartová Olga
Email: linhartova@zs-stupkova.cz
Tel.: 604 416 851
2. pavilon přízemí

Václavíková Jitka
Email: vaclavikova@zs-stupkova.cz
Tel.: 737 982 384
nad jídelnou

Zrníková Věra
Email: zrnikova@zs-stupkova.cz
Tel.: 774 165 707
KIU 1. patro

Nahoru ↑

Asistenti pedagoga

DiS. Brlíková Kateřina
Třída: VI. A
Email: brlikova@zs-stupkova.cz
Tel.:581 111 210
Kabinet:1. pavilon přízemí

Odstrčilová Libuše
Třída: II. B
Email: odstrcilova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 221
Kabinet:Kiu

Mgr. Zdřálková Blanka
Třída: III. B
Email: zdralkova@zs-stupkova.cz
Tel.: 581 111 217
Kabinet:3. pavilon přízemí

Nahoru ↑