| 3. květen 2018 | 12:06 |

Rej čarodějnic a čarodějů

Ve filipojakubskou noc se lidé scházeli u zapálených ohňů a oslavovali příchod jara a zároveň se očišťovali od nečistých myšlenek. Celou noc zpívali a tančili.
Také na naší škole proběhl v pátek 27. 4. od 13:30 do 15 hod. slet čarodějnic a čarodějů. Jejich sletiště bylo na nádvoří naší ZŠ. Pro tyto malé čarodějky a čaroděje bylo připraveno 7 stanovišť, kde si s chutí zasoutěžili při lovení žab a pavouků, házeli kouzelnou koulí do čarodějného koše, skládali strašidelné obrázky, hledali magické koule v pilinách mezi pavouky, létali na koštěti, házeli nezbedným míčkem do vesmírné díry nebo přecházeli přes strašidelné území.
Na nádvoří vládla dobrá nálada, všichni obdrželi účastnický list sletu, letecký průkaz na létající koště i drobné sladkosti. Slet čarodějů a čarodějek se vydařil.

IMG_3214.JPG IMG_3240.JPG IMG_3252.JPG IMG_3256.JPG