| 3. květen 2018 | 11:48 |

DEN ZEMĚ

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem-zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Děti ŠD se rozhodly také přispět k tomuto svátku malou měrou, a to tím, že uklidí nádvoří školy a okolí školy. Naplánovali jsme to na 20. duben. Pro děti jsme uspořádali i besedu, kde jsme si povídali, zda vědí, co tento svátek znamená. Byly úžasné odpovědi, děti věděly vše. Děti se vyzbrojily rukavicemi, kleštěmi na zvedání odpadků, taškami na tříděný odpad, rozdělily se do skupinek a celé odpoledne sbíraly odpadky, které hned i třídily. Akce byla velice úspěšná. Bylo vidět, že děti to baví. Nakonec jsme roztříděné odpadky odnesli do kontejnerů s tříděným odpadem. Určitě brzy úklid zopakujeme.

IMG_20180420_134346.jpg IMG_20180420_134408.jpg IMG_20180420_134548.jpg IMG_20180420_142242.jpg