| 26. duben 2018 | 9:37 |

Beseda v Městské knihovně

Ve středu 4. dubna 2018 se nejdříve děti z 6. a 7. oddělení ŠD a následně 18. dubna 5. oddělení ŠD vydaly do pobočky Městské knihovny na Karafiátové ulici, aby se zúčastnily besed.
Děti z oddělení 6.,7. se v rámci besedy,,Co vím o knihovně?“ seznámily s pravidly roztřídění knížek, s jejich uspořádáním podle kategorii, podle úrovně čtenáře (začátečníka nebo pokročilého). Nakonec si mohly získané informace ověřit pomocí vyluštění vtipné křížovky a pomocí knihovnického testu.
Děti z 5 odděleni ŠD se zúčastnily besedy na téma ,,Já a příroda“ v rámci níž si vyslechly povídání o zvířátkách, získaly informace, jak žijí během všech ročních období. Děti se seznámily s ukázkami knížek, v nichž se zvířata vyskytují. Na konci besedy si vyslechly pohádku s hádankou. Děti si příjemné odpoledne strávené v knihovně užily.

IMG_20180405_135619.jpg IMG_20180418_135818.jpg IMG_20180418_142934.jpg IMG_20180418_144101.jpg IMG_20180418_144115.jpg IMG_20180418_144144.jpg IMG_20180418_144230.jpg IMG_20180418_144245.jpg