| 26. květen 2017 | 9:19 |

Bobříkova cesta

V pátek 12.5. se děti z I., II. a III. oddělení ŠD vydaly prověřit své znalosti přírody a dopravní výchovy. Za krásného slunečného odpoledne děti doslova vyběhly ve skupinkách, většinou trojčlenných, na Bobříkovu cestu. Cestou na skupinky čekalo 14 záludných otázek. Správné odpovědi si děti zapisovaly do kartiček a ty, po zdolání celé trasy, odevzdávaly svým vychovatelkám k vyhodnocení. Pro některé skupiny bylo oříškem už jen samotné zapisování odpovědí, ale nakonec si všechny děti poradily. Soutěž nebyla na čas, ale rozhodovala správnost odpovědí. Proto se některé skupinky na cestu vracely vícekrát. Na konci vyhlášení dostal každý soutěžící za snahu bobří omalovánku. Skupinky s největším počtem bodů si odnesly také diplomy. Společně si tak všichni prvňáčci, za podpory některých druháčků, užili soutěživé odpoledne na čerstvém vzduchu.

DSCN3734.JPG DSCN3736.JPG DSCN3739.JPG DSCN3740.JPG DSCN3743.JPG DSCN3744.JPG DSCN3746.JPG