Školní družina

| 4. prosince 2017 | 12:49 |

Vánoční dílny

Již listopad se ve školních družinách nesl ve znamení Vánoc. K Vánocům neodmyslitelně patří světýlka, koledy a výzdoba, které pomáhají vytvořit správnou vánoční atmosféru. Tato atmosféra samozřejmě nesměla chybět ani u nás, a proto se všechny školní družiny proměnily na vánoční dílny. Děti si vyrobily přáníčka, ozdoby, svícny, věnce, sobíky, stromečky a další drobnosti, které si následně odnesly domů, aby i u nich mohly začít tyto krásné svátky.

| 7. listopad 2017 | 13:37 |

Halloween

1. a 2. oddělení
Páteční den byl ve znamení „Halloweenu“. Koledování je hallowenský zvyk pro děti v mnoha zemích světa. Děti v kostýmech chodí od domu k domu a prosí o koledu jako jsou sladkosti .My jsme to pojali jako zábavnou akci. Děti prvního a druhého oddělení ŠD si donesly masky s tématikou Halloween.

| 7. listopad 2017 | 13:26 |

Dýňodlabání

2. a 3. oddělení
V úterý 31. 10. 2017 druhé a třetí oddělení ŠD pod vedením vychovatelek ŠD se pustilo do dlabání dýní. Jelikož bylo chladné počasí, tak se tato akce uskutečnila v prostorách chodby KIU budovy. Děti si přinesly dýně, lžíce na dlabání, pracovní oblečení a hlavně dobrou náladu. Akce to byla náročná, jelikož dýní bylo hodně a všechny děti si chtěly odnést vydlabanou dýni domů. Paní vychovatelky všem dýním vytvářely obličeje, které musely být samozřejmě strašidelné.

| 29. říjen 2017 | 14:11 |

Podzimní dílny

6. a 7. oddělení
Popis akce: V úterý 24. 10. 2017 jsme uspořádali „Podzimní dílny“ se zaměřením na využití přírodních materiálů, které nám podzim dal. Nasbírala se spousta kaštanů a zajímavých listů. Z nasbíraných kaštanů děti vyráběly zejména ježky, ale i jiná zvířátka. Používaly i jiné přírodní materiály, např. listy, z nichž vznikaly zajímavé koláže. Dá se říct, že si užívaly pěkné podzimní odpoledne. Nakonec jsme část dětských výtvorů zfotodokumentovali. Na fotografiích nechyběla ani Halloweenská dýně.

| 24. říjen 2017 | 21:30 |

Štrůdlování

V pátek dne 20. 10. 2017 se ve 4. odd. školní družiny konalo již tradičně podzimní štrůdlování. Děti si donesly nastrouhaná jablíčka a paní vychovatelka nakoupila těsta a potřebné suroviny. Děti se rozdělily do pěti malých skupinek a po ukázce „jak na to“ se pustily do práce. Nadšení dětí bylo obrovské a proto jim šly záviny pěkně od ruky. Děti se nakonec dočkaly voňavé dobrůtky, společně si pochutnaly a ještě si domů odnesly ochutnávku pro své rodiče.

| 22. říjen 2017 | 19:05 |

KAŠTANOVÁ MÁNIE

Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila v ŠD akce „KAŠTANOVÁ MÁNIE“.
Pod vedením paní vychovatelek prvního, druhého a třetího oddělení si děti vyráběly zvířátka z kaštanů. Také se využilo i jiných přírodních materiálů / jeřabin, větviček jehličnanů, žaludů, krásných barevných podzimních listů, bukvic /. Děti se opravdu vyžívaly ve výrobě a jejich fantazie byla úžasná. Nejen kaštanů, ale i vyrobených zvířátek bylo opravdu mnoho. Největší úspěch měla sovička a její veliké oči. Děti si své výrobky s nadšením odnášely domů. Akce se opravdu vydařila. Na tvářích děti byly vidět úsměvy a spokojenost. Určitě tuto akci rádi zopakujeme, neboť i zručnost, fantazie, představivost a motorika je velice důležitá pro všechny školáčky.IMG_20171018_142928.jpg

| 9. říjen 2017 | 9:30 |

Drakiáda

1. oddělení
V naší školní družině se uskutečnila oblíbená podzimní akce Drakiáda. Děti si přinesly krásné draky a dráčky a na odpoledne se velmi těšily. Počasí nám celkem přálo, ale vítr mohl být silnější. Děti radostně běhaly a snažily se dostat draky co nejvýše.
Na závěr byli všichni pochváleni a jako odměnu si odnesli malou sladkost. Zábavné odpoledne se nám vydařilo.

| 7. červen 2017 | 11:26 |

Dětský den

Dne 2. června uspořádaly paní vychovatelky Den dětí pro žáky 1.až 3.tříd, kteří navštěvují školní družinu. Počasí nám přálo, takže děti strávily příjemné odpoledne plné soutěží a her.

| 26. květen 2017 | 9:19 |

Bobříkova cesta

V pátek 12.5. se děti z I., II. a III. oddělení ŠD vydaly prověřit své znalosti přírody a dopravní výchovy. Za krásného slunečného odpoledne děti doslova vyběhly ve skupinkách, většinou trojčlenných, na Bobříkovu cestu. Cestou na skupinky čekalo 14 záludných otázek. Správné odpovědi si děti zapisovaly do kartiček a ty, po zdolání celé trasy, odevzdávaly svým vychovatelkám k vyhodnocení. Pro některé skupiny bylo oříškem už jen samotné zapisování odpovědí, ale nakonec si všechny děti poradily. Soutěž nebyla na čas, ale rozhodovala správnost odpovědí. Proto se některé skupinky na cestu vracely vícekrát. Na konci vyhlášení dostal každý soutěžící za snahu bobří omalovánku. Skupinky s největším počtem bodů si odnesly také diplomy. Společně si tak všichni prvňáčci, za podpory některých druháčků, užili soutěživé odpoledne na čerstvém vzduchu.

| 2. květen 2017 | 13:27 |

Čarodějnický rej

1. oddělení
V pátek 28. 4. 2017 jsme si v prvním oddělení školní družiny uspořádali čarodějnické odpoledne. Navázali jsme tak na předešlé dny, kdy jsme si povídali o čarodějnictví a z družiny jsme tak vytvořili „dílnu magických pomůcek pro čaroděje a čarodějnice“. Vyrobili jsme si několik věcí, které patří do základní výbavy každého správného čaroděje a čarodějky jako například dračí zub, čarodějnický pergament a magickou kouzelnickou hůlku. Odpoledne jsme zahájili vařením kouzelného lektvaru, na kterém jsme si všichni společně pochutnali. Poté následovala promenáda čarodějů a čarodějnic. Při reji byla volena královna sabatu, která vládla při tanci v „čarodějnickém kole“ – to se tančilo pozpátku kolem pomyslného ohně, který jsme si rozdělali uprostřed družiny. Celé odpoledne vládla v družině výborná nálada a děti si odnesly domů nejen spoustu nádherných výrobků, ale hlavně hodně skvělých zážitků.