Školní družina

| 22. říjen 2017 | 19:05 |

KAŠTANOVÁ MÁNIE

Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila v ŠD akce „KAŠTANOVÁ MÁNIE“.
Pod vedením paní vychovatelek prvního, druhého a třetího oddělení si děti vyráběly zvířátka z kaštanů. Také se využilo i jiných přírodních materiálů / jeřabin, větviček jehličnanů, žaludů, krásných barevných podzimních listů, bukvic /. Děti se opravdu vyžívaly ve výrobě a jejich fantazie byla úžasná. Nejen kaštanů, ale i vyrobených zvířátek bylo opravdu mnoho. Největší úspěch měla sovička a její veliké oči. Děti si své výrobky s nadšením odnášely domů. Akce se opravdu vydařila. Na tvářích děti byly vidět úsměvy a spokojenost. Určitě tuto akci rádi zopakujeme, neboť i zručnost, fantazie, představivost a motorika je velice důležitá pro všechny školáčky.IMG_20171018_142928.jpg

| 9. říjen 2017 | 9:30 |

Drakiáda

1. oddělení
V naší školní družině se uskutečnila oblíbená podzimní akce Drakiáda. Děti si přinesly krásné draky a dráčky a na odpoledne se velmi těšily. Počasí nám celkem přálo, ale vítr mohl být silnější. Děti radostně běhaly a snažily se dostat draky co nejvýše.
Na závěr byli všichni pochváleni a jako odměnu si odnesli malou sladkost. Zábavné odpoledne se nám vydařilo.

| 7. červen 2017 | 11:26 |

Dětský den

Dne 2. června uspořádaly paní vychovatelky Den dětí pro žáky 1.až 3.tříd, kteří navštěvují školní družinu. Počasí nám přálo, takže děti strávily příjemné odpoledne plné soutěží a her.

| 26. květen 2017 | 9:19 |

Bobříkova cesta

V pátek 12.5. se děti z I., II. a III. oddělení ŠD vydaly prověřit své znalosti přírody a dopravní výchovy. Za krásného slunečného odpoledne děti doslova vyběhly ve skupinkách, většinou trojčlenných, na Bobříkovu cestu. Cestou na skupinky čekalo 14 záludných otázek. Správné odpovědi si děti zapisovaly do kartiček a ty, po zdolání celé trasy, odevzdávaly svým vychovatelkám k vyhodnocení. Pro některé skupiny bylo oříškem už jen samotné zapisování odpovědí, ale nakonec si všechny děti poradily. Soutěž nebyla na čas, ale rozhodovala správnost odpovědí. Proto se některé skupinky na cestu vracely vícekrát. Na konci vyhlášení dostal každý soutěžící za snahu bobří omalovánku. Skupinky s největším počtem bodů si odnesly také diplomy. Společně si tak všichni prvňáčci, za podpory některých druháčků, užili soutěživé odpoledne na čerstvém vzduchu.

| 2. květen 2017 | 13:27 |

Čarodějnický rej

1. oddělení
V pátek 28. 4. 2017 jsme si v prvním oddělení školní družiny uspořádali čarodějnické odpoledne. Navázali jsme tak na předešlé dny, kdy jsme si povídali o čarodějnictví a z družiny jsme tak vytvořili „dílnu magických pomůcek pro čaroděje a čarodějnice“. Vyrobili jsme si několik věcí, které patří do základní výbavy každého správného čaroděje a čarodějky jako například dračí zub, čarodějnický pergament a magickou kouzelnickou hůlku. Odpoledne jsme zahájili vařením kouzelného lektvaru, na kterém jsme si všichni společně pochutnali. Poté následovala promenáda čarodějů a čarodějnic. Při reji byla volena královna sabatu, která vládla při tanci v „čarodějnickém kole“ – to se tančilo pozpátku kolem pomyslného ohně, který jsme si rozdělali uprostřed družiny. Celé odpoledne vládla v družině výborná nálada a děti si odnesly domů nejen spoustu nádherných výrobků, ale hlavně hodně skvělých zážitků.

| 18. duben 2017 | 9:39 |

Velikonoční zajíček

3. oddělení
Poslední den před velikonočními prázdninami, čekalo na děti ze III. oddělení ŠD překvapení. Po příchodu do družiny děti zjistily, že jim někam utekli jejich pracně vyrobení velikonoční zajíčci. Děti na nich pracovaly celý předešlý týden. Hotoví zajíci si povídali na okně a najednou tu nebyli. Po obědě jsme se tedy vydali je hledat. V budově jsme je nenašli a tak jsme pokračovali v průzkumu na nádvoří. Jen co jsme vyšli, uviděli jsme spoustu ušáků, schovaných v trávě, na stromě, na průlezkách i pískovišti. Asi se chtěli vyvětrat a trochu si pohrát. Každé dítko se rozběhlo najít svého zajíčka. Radost z nalezenců byla o to větší, že každý vyrobený zajíček, v sobě ukrýval druhého, čokoládového zajíce. Odnesli jsme tedy všechny zajíčky do třídy a myslím, že odchodu domů se dočkal jen jeden jediný čokoládový zajíček. Ostatní skončili ve spokojených bříškách dětí. Ten den si děti odnášely domů také jarní osení a řeřichu, které si sami vypěstovaly. Pravdou sice je, že díky počátečnímu přelití, vyrašila tráva jen pár dětem, ale ostatní to třeba ještě dohnaly o prázdninách. Navíc se i v osení ukrývala dobrota, čokoládové velikonoční vajíčko, což byl sponzorský dar od maminky, paní Wernerové. A tak nevyklíčené osení žádné vrásky na čele nepřidávalo.

| 21. březen 2017 | 9:33 |

Telefonní čísla vychovatelek ŠD

 

| 21. březen 2017 | 9:33 |

Jarní dílny

V úterý 11. 4. 2017 a ve středu 12. 4. 2017 zavítalo jaro do naší školní družiny v podobě jarního tvoření. Cílem těchto dvou dnů bylo vnést jarní a velikonoční atmosféru do družiny mezi děti a pak i prostřednictvím zhotovených výrobků do jejich domovů. Práce šla dětem pěkně od ruky. Nejdříve si děti vyrobily pomocí nůžek, lepidla a tvrdého papíru jarní strom a poté ho přizdobovaly barevnými jarními květy. S pomocí paní vychovatelky stromeček připevnily na tvrdý papír, přilepily lepící pistolkou umělou trávu, květiny, kuřátka a vajíčka. Další částí našeho tvoření bylo zhotovení velikonočního přání pro rodiče. Děti dostaly přáníčko, jarní razítka, tekuté perly, barevné podušky a poté již dle své vlastní fantazie vyráběly přání. Některé děti si v rámci jarního tvoření vyrobily také papírový hyacint. Výrobky se dětem velice vydařily a pyšně si je odnášely domů.

| 13. únor 2017 | 9:45 |

Karneval s „Prckem Pepínem“

V pátek 10. 2. 2017 navštívil naši družinu, již podruhé, klaun „Prcek Pepíno“. Některé děti klauna znaly z loňského roku, některé se s ním seznámily již ve školce, jiné neměly možnost se s ním zatím setkat, ale všechny děti se na páteční karnevalový den moc těšily. Ihned po obědě se děti převlékly do svých připravených kostýmů a poté vyrazily s vychovatelkami do tělocvičny, kde na ně již čekal Pepíno, který měl připravený pestrý zábavný program. Děti soutěžily, hrály hry, tančily, zkoušely i kouzlit a hlavně se výborně bavily. Na závěrečné promenádě masek a vyhlášení vítěze karnevalu Pepíno zamotal hlavu všem dětem, když nejprve vyhlásil za vítěze masky s prapodivnými názvy a dlouho děti napínal, ale nakonec vše uvedl na pravou míru a vítězi se staly všechny děti přestrojené za princezny, tanečnice, rytíře, kouzelníky, a jiné hrdiny. Každou masku odměnil balónkem ve tvaru srdce nebo meče. Celé odpoledne akci provázel smích a veselí nadšených dětí.

| 30. leden 2017 | 12:21 |

„Družina má talent aneb „talentmanie"

V pátek 20.1.2017 proběhla v naší družině talentová soutěž s názvem „Družina má talent aneb talentmánie“. Účastníci soutěže se na plánovanou akci 14 dní poctivě připravovali. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 dětí. Jejich vystoupení byly různorodé. Viděli jsme taneční a baletní vystoupení, kouzla, hru na flétnu, zpěv a vystoupení se stuhami. A bylo se vskutku na co dívat! Všechny děti měly trochu trému, ale nakonec své vystoupení zvládly na výbornou a s obrovským potleskem. Po shlédnutí všech vystoupení dostaly děti hlasovací lístečky a samy hlasovaly na vítěze dětské poroty. Po sečtení všech hlasů se vítězem staly holčičky, které předvedly krásně sladěné gymnastické vystoupení se stuhami (Lucie Hýzlová 1. A a Denisa Prachařová 2. A).
Na závěr byly porotou odměněny všechny děti, které sebraly tu odvahu a a ukázaly nám všem, jaký talent v nich dříme. Děti si odnesly domů krásné ceny a spoustu nových zážitků.
Všichni si akci opravdu užili.