| 1. září 2017 |

Zahájení školního roku 2017/18

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. i 2. stupně

1. třídy

  • 4. září

8:00 společné přivítání žáků a zákonných zástupců s třídním učitelem ve třídách
8:10 – 8: 30 seznámení se žáků s třídní učitelkou
8:30 – 9:00 první třídní schůzka (děti hlídají vychovatelky v ŠD)
9:00 ukončení prvního školního dne, odchod se zákonnými zástupci domů nebo do ŠD s vychovatelkami
S sebou prázdnou aktovku.

  • 5. a 6. září

Výuka 8:00 – 9:40

  • 7. a 8. září

Výuka 8:00 – 10:45
Po ukončení výuky 5. – 8. září vykonávají dohled nad žáky třídní učitelé (s obědem) do nástupu vychovatelek ŠD.
2. – 9. třídy

  • 4. září

8.00 – 9.40 (žáci, kteří půjdou do jídelny, budou čekat s třídním učitelem ve třídě na otevření jídelny do 10.00 hod)
S sebou přezůvky, psací potřeby, deníček, kartu na oběd.

Obědy se vydávají od 10 do 12 hodin.

  • 5. září

První tři hodiny budou třídnické práce, potom již výuka dle rozvrhu. Rozvrh obdrží žáci v pondělí 4. září.

Odpolední vyučování začíná od 11. září.