| 16. červen 2017 |

Organizace konce školního roku

Ve dnech 22. – 29. 6. budou probíhat projektové dny, třídnické práce, vybírání a odevzdávání učebnic. V tyto dny končí vyučování vždy v 11:40 hod.
30. 6. budou žáci ve škole pouze 1. vyučovací hodinu – rozdávání vysvědčení. Školní jídelna bude vydávat obědy od 10 do 11:30 hod. Žáci na obědy půjdou individuálně (brankou přes nádvoří – ne přes školní budovu).