| 13. červen 2017 |

Zařazení žáků do 6. tříd od 1. 9. 2017

Žáci přijati do 6. ročníku RVMI budou od 1. 9. 2017 navštěvovat třídu VI. A (RVMI), žáci s rozšířenou výukou hudební výchovy budou navštěvovat VI. B (RVHv) a žáci bez rozšířené výuky budou navštěvovat třídu VI. C.