| 26. květen 2017 |

Výběrové řízení do 6. ročníku RVMI

V příloze jsou zveřejněny výsledky výběrového řízení do 6. ročníku RVMI, které se konalo 24. 5. 2017.

Zákonní zástupci přijatých žáků z jiných škol musí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost o přestup na ZŠ Stupkova, a to buď originál žádosti poštou na adresu školy nebo kopii (sken) e-mailem na adresu laluhova@zs-stupkova.cz

Vážení zákonní zástupci, pokud Vaše dítě nebylo přijato do třídy RVMI, ale trvá Váš zájem o naši školu, je nutno poslat stejnou žádost o přestup do třídy bez rozšířené výuky.

Výsledky přijímacích zkoušek
 
Žádost o přestup na ZŠ Stupkova