Novinky

| 18. květen 2018 |

O pohár rozhlasu

Dne 9. 5. 2018 se na atletickém stadiónu v Olomouci uskutečnilo okresní kolo atletických závodů „O pohár rozhlasu“. Za naši školu se ho zúčastnily družstva mladších žákyň (celkově se umístily na 11. místě), mladších žáků (11. místo), starších žákyň (11. místo) a starších žáků (skvělé 4. místo!).

(Kategorie: Akce)
| 16. květen 2018 |

Exkurze Doubravský dvůr

4. 5. 2018 navštívila skupina žáků 6. tříd statek Doubravský dvůr nedaleko Červenky. Sama paní majitelka provedla děti celým statkem, kde společně s manželem chovají od roku 1992 stádo krav.
Protože se přímo na farmě vyrábí z nadojeného mléka nejrůznější mléčné výrobky, byla příjemným zakončením výletu ochutnávka zde vyrobených dobrot. Největším lákadlem byla skvělá domácí zmrzlina.

(Kategorie: Akce)
| 14. květen 2018 |

Soutěž IT English

V pátek 4. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže IT English pořádané VOŠ a SPŠE Olomouc. Adam Látal z 8. A se umístil na 4. místě a Tomáš David z 9. A na 6. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy!

(Kategorie: Akce)
| 11. květen 2018 |

Jarní sběr papíru

3. května proběhl na naší škole jarní sběr papíru. Celé odpoledne přinášeli rodiče i děti starý papír ke kontejneru. Nasbírali jsme 10 tun papíru. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.
A kdo zvítězil?

(Kategorie: Akce)
| 30. duben 2018 |

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno.
Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.
Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu. Žáci platí 62,– Kč/1 oběd.

(Kategorie: Novinky)