Novinky

| 24. duben 2018 |

Seznam přijatých žáků do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

 
Zápis do 1. tříd – přijatí žáci

(Kategorie: Novinky)
| 20. duben 2018 |

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. (pondělí) a 7. 5. (pondělí) 2018 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno.
Žáci 1. stupně, kteří pravidelně navštěvují ŠD, mají možnost využít školní družinu v době od 6:00 do 17:00 hod., nedružinoví pouze v době výuky (8:00 až 12:35 hod.) a poobědvat ve školní jídelně.
Upozorňujeme, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. § 119 žáci nemají v době ředitelského volna nárok na zvýhodněné stravování, musí zaplatit za oběd plnou cenu. Žáci platí 62,– Kč/1 oběd.

(Kategorie: Novinky)
| 17. duben 2018 |

Cyklodoprovod do školy

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Univerzitou Palackého bychom Vás rádi upozornili na možnost využít pro Vaše dítě cyklodoprovod do školy/ze školy. Pokud Vaše dítě pojede do školy/ze školy na kole, můžete si prostřednictvím online rezervačního systému objednat doprovod dospělé osoby (rovněž na kole). Kola budou uschována v krytých prostorách školy. Jezdit se začne od 30. 4. 2018 a první týden je zdarma, poté bude vybírán symbolický poplatek 7,– Kč/jízda (vybraná částka nenáleží škole).
V případě zájmu navštivte internetové stránky www.ride2scool.cz či volejte PhDr. Janě Hoffmannové, Ph.D. na tel. číslo 775 089 095.

(Kategorie: Novinky)
| 13. duben 2018 |

Prezentiáda – krajské kolo

6. dubna 2018 proběhlo krajské kolo Prezentiády na Moravské vysoké škole v Olomouci. Naše děvčata sice nezvítězila, ale získala další zkušenosti do příštího ročníku.

(Kategorie: Akce)
| 28. březen 2018 |

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd ZŠ Stupkova proběhne ve dnech 5. a 6. dubna od 14 do 18 hod.
 
Pozvánka k zápisu
Bližší informace v sekci „Informace pro rodiče/Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“.

(Kategorie: Novinky)