Informace pro rodiče

I. stupeň | II. stupeň | Školní jídelna | Školní družina

Školní psycholog

 

Školní pedagogické pracoviště

Volby do školské rady

 Učitel roku 2017

   
Úřední hodiny sekretariátu školy

 Informace výchovného poradce 2016/17

  kontakt
úřední hodiny
info pro žáky 9. roč.
Přijímací řízení na střední školy

 
informace 2016/17

Nahoru ↑

Kroužky ve šk. roce 2016/17

 

přehled kroužků


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  Seznam přijatých žáků 1. tříd 2017/18

  Informace ZŠ Stupkova

  Obecné informace

  Desatero pro rodiče

  Seznam pomůcek

  Informace o odkladu

  Školské obvody
Termíny konzultací a třídních schůzek, organizace šk. roku 2016/2017

 
Školní rok 2016/2017

Školní jídelna

  Přihláška do ŠJ

 
Základní informace o ŠJ
Nahoru ↑
Nahoru ↑

Výběrové třídy RVMI a RVHv

 

Přihláška k talentové zkoušce do třídy RVMI
Nahoru ↑ 
Talentové zkoušky do 6. třídy RVMI
Nahoru ↑ 
Přestupové zkoušky do třídy RVMI
Nahoru ↑ 

Talentové zkoušky do 6. třídy RVHv
Nahoru ↑ 

Přestupové zkoušky do třídy RVHv
Nahoru ↑ 

Pravidla pro žáky tříd RVMI a RVHv
Nahoru ↑Fond pomoci olomouckým dětem

     
Školní družina

  Telefonní čísla vychovatelek ŠD 
Činnost školní družiny

Nahoru ↑