| 14. prosince 2016 |

Vánoční program ve sv. Mořici

Dne 13. 12. navštívily třídy 1. A a 1. B vánoční program na farnosti sv. Mořice. Děti se dozvěděly zajímavosti o vánočních zvycích a historii Vánoc. Také viděly pohádku „Noemova archa“. Potom jsme se společně přesunuli do kostela sv. Mořice a zazpívali si koledy za doprovodu vzácných varhan. Zážitek to byl opravdu veliký!