Akce

| 27. březen 2017 |

Soví noc

Dne 17. 3. jsme se v rámci přírodovědného kroužku vypravili do Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou (Sluňákov). Cílem areálu je podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a kultivovat vztah k přírodě. Zúčastnili jsme se programu „Soví noc“, v jehož rámci měli žáci možnost setkat se „naživo“ se zástupci některých druhů sov ze Záchranné stanice pro živočichy, vyfotit se s nimi a dovědět se mnohé o způsobu jejich života. Program byl zakončen noční vycházkou s pouštěním hlasů těchto ptáků, bohužel nejspíš kvůli nepříznivému počasí se nám žádná z volně žijících soviček neukázala. I tak jsme si večer moc užili a těšíme se na další spolupráci se Sluňákovem.

| 27. březen 2017 |

Lyžařský kurz

I tento rok se pro 44 žáků 7. ročníku uskutečnil lyžařský kurz v krásném prostředí Beskyd, v obci Bílá. Ubytování bylo zajištěno přímo u sjezdovek, kde jsme se hned první den rozřadili do družstev a výuka lyžování mohla začít. Program kurzu byl opravdu nabitý a zařazen byl i mimo jiné závod ve slalomu, karneval na sjezdovce, návštěva obory či novinka v podobě volby Miss a Missáka kurzu. Žáci naší školy se dokonce aktivně zúčastnili i odchytu a záchrany netopýra, který se předčasně probudil ze své hibernace. Pojmenován byl Alex a putoval do rukou přivolaných odborníků ze záchranné stanice.
Všichni se vrátili z kurzu v pořádku a pobyt strávený na horách a v partě kamarádů si jistě pořádně užili!

| 6. únor 2017 |

Návštěva kina

Dne 2. 2. 2017 navštívily 1. a 2. třídy na oslavu pololetního vysvědčení v Šantovce filmové představení “Zpívej”.
Celou cestu tam i zpět zvládl náš obrovský dětský had (cca 130 dětí) pěšky!
Děti si užily sněhovou nadílku a řidiči si užili čekání na přechodech… :)

| 12. leden 2017 |

Bobování 1. tříd

První sníh a řádná zima,
to je pro tělocvik príma,
lopaty tu provětráme,
pořádně si zamakáme,
smích a křik a hulákání,
však to patří k bobování!

| 12. leden 2017 |

Biologická olympiáda

Dne 15. 12. 2016 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie „C“ (8. a 9. ročník) a kategorie „D“ (6. a 7. ročník). Žáci absolvovali jak teoretickou část – test ze znalostí biologie, tak i praktickou část – poznávání rostlin a živočichů, laboratorní cvičení.
V kategorii „D“ se ze 14ti žáků umístila na 1. místě Tereza Pavlíčková, ze třídy 7.A a na 2.místě Olga Půčková také ze 7.A. Obě žákyně postupují do Okresního kola Biologické olympiády, které se koná v pondělí 10.4.2017 v DDM Olomouc.
V kategorii „C“ se z 11ti žáků umístila na 1. místě Anita Řezníčková, ze třídy 9.A a na 2.místě Karolína Příhodová, žákyně třídy 8.B. Obě dívky postupují do Okresního kola Biologické olympiády, které se koná ve čtvrtek 20.4.2017 v DDM Olomouc.

| 14. prosince 2016 |

Vánoční program ve sv. Mořici

Dne 13. 12. navštívily třídy 1. A a 1. B vánoční program na farnosti sv. Mořice. Děti se dozvěděly zajímavosti o vánočních zvycích a historii Vánoc. Také viděly pohádku „Noemova archa“. Potom jsme se společně přesunuli do kostela sv. Mořice a zazpívali si koledy za doprovodu vzácných varhan. Zážitek to byl opravdu veliký!

| 12. prosince 2016 |

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku

7. prosince proběhl v naší škole tradiční vánoční jarmark, kterému předcházelo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na nádvoří školy. Děti 1. a 2. tříd si připravily pro rodiče i ostatní návštěvníky písničky a básničky. Po pěkném kulturním vystoupení si všichni mohli jít nakoupit drobné vánoční dárečky a dekorace, občerstvit se vánočním punčem. Pro nejmenší děti byly připraveny vánoční dílny. Předvánoční atmosféru v návštěvnících navodilo i vystoupení cimbálové hudby v hale školy.

| 7. prosince 2016 |

Přišel k nám Mikuláš

6. prosince navštívili naši školu Mikuláš, andělé a čerti. V 1. a 2. třídách pochválili hodné děti, trošku postrašili nehodné …
Všechny děti dostaly sladkosti, za které Mikulášovi zazpívaly a zarecitovaly básničky.

| 22. listopad 2016 |

Školní kolo DO

V pondělí 21. 11. 2016 se 16 žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády. Na 1. místě se umístil Jakub Zdařil z VIII. A a na 2. místě Tomáš Vacek z IX. A. Pouze tito 2 žáci se stali úspěšnými řešiteli, tj. dosáhli nejméně 60 % bodů.

| 7. listopad 2016 |

Archeoskanzen a Živá voda v Modré

Víte, jak asi vypadalo místo, kam doputovali slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj? Kolik lidí se vešlo do tehdejších staveb zvaných polozemnice nebo podzemnice? Jaké tresty mohly potkat nezvedená dítka na počátku 9. století ve škole? Nebo jak se jmenuje největší kapr v České republice? Nevíte? Díky výletu, který se uskutečnil 20. října vám naši sedmáci dokáží hravě odpovědět.
Nahlédli do obydlí chudých i bohatších rodin, zjistili, kam chodili lidé do práce nebo jak vypadal palác knížete. Dobovou atmosféru umocňoval pohyb domácích zvířat.
V areálu Živé vody děti spatřily nejrůznější sladkovodní ryby, které jim plavaly přímo nad hlavou.