Akce

| 13. březen 2018 |

Chemická olympiáda

Dne 2. 3. 2018 se na Gymnáziu ve Šternberku konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Naší školu reprezentovala Lucie Nerušilová, která se umístila na 16. místě.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy .

| 28. únor 2018 |

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Ve středu 23. února 2018 se v DDM Olomouc konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd obsadila Hana Šmatláková 8. místo a David Lekeš se ve své kategorii žáků 8. a 9. tříd umístil na 12. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

| 26. únor 2018 |

Recitační soutěž 1. stupeň

Ve úterý 21. 2. 2018 odpoledne proběhla na naší škole recitační soutěž 1. stupně, které se zúčastnilo 56 recitátorů. Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům soutěže blahopřejeme.
V kategorii 2. – 3. tříd se umístili:
1.místo Markéta Zápecová z 2.C
2.místo Anita Svítková a Natálie Šišmová z 2.A
3.místo Michaela Kurková z 3.B
V kategorii 4. – 5. tříd obsadila:
1.místo Eliška Bahounková z 5.B
2.místo Viktorie Zajíčková z 5.A
3.místo Adéla Valová z 5.B

| 15. únor 2018 |

Matematická olympiáda – okresní kolo 5. a 9. tříd

Dne 24.1.2018 se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9 a Z5.

| 18. leden 2018 |

Lyžařský kurz

V termínu 7. 1. – 12. 1. 2018 se uskutečnil pro 68 žáků sedmých ročníků naší školy lyžařský kurz. Ubytování bylo zajištěno v krásném prostředí Beskyd, v obci Bílá a to přímo u sjezdovek. Program kurzu byl opravdu nabitý – mimo každodenní výuky lyžování pod vedením zkušených instruktorů byly zařazeny i aktivity zaměřené na seznamování a upevňování kolektivů jako například volba Miss a Mastera kurzu, návštěva obory, závod ve slalomu, karneval a závěrečná diskotéka.
I když počasí nebylo nejlepší a dvakrát nám i trochu pršelo, všichni se vrátili z kurzu v pořádku a pobyt strávený na horách s partou kamarádů si jistě pořádně užili!

| 20. prosince 2017 |

Třeťáci v Arcibiskupské paláci

Ve dnech 30.11. a 5.12. navštívily třídy 3.C a 3.B vánoční výukový program v Arcibiskupském paláci. Žáci si zahráli divadlo, zazpívali koledy, zasoutěžili si a vytvořili si vánoční přání. Tento program přispěl k navození pohodové předvánoční atmosféry.

| 20. prosince 2017 |

Exkurze do Vídně

Někteří žáci 8. – 9. tříd se ve čtvrtek 7. prosince 2017 zúčastnili předvánoční exkurze do Vídně. S průvodkyní jsme prošli město, vyslechli jsme poutavé vyprávění o historických památkách, prohlédli si kostel sv. Štěpána, navštívili jsme přírodovědné muzeum. V odpoledních hodinách jsme nasáli atmosféru největšího vídeňského vánočního trhu před radnicí. Celý den nám krásně svítilo sluníčko a večer jsme se utrmácení a v pořádku vrátili domů.

| 12. prosince 2017 |

Vánoční Čaromat

V úterý 5. 12. proběhlo na naší škole již tradiční matematické dopoledne s názvem ČAROMAT. Žáci 8. a 9. ročníku řešili na 18 stanovištích různé logické úlohy, hlavolamy, rébusy a jiné zajímavé úlohy.
Nejvíce bodů získalo družstvo třídy 9. A ve složení: Šebánek Eduard, Ondra Petr, Machálek Ondřej a Dremljuk Ilja. Vítězům blahopřejeme.
Akci zorganizovali vyučující matematiky ve spolupráci s posluchači Pedagogické fakulty UP Olomouc.

| 12. prosince 2017 |

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ

V úterý 5. 12. jsme měli na naší škole velkou návštěvu – Mikuláše, anděly i čerty. Prvňáčci i druháci již od rána netrpělivě vyhlíželi, kdy je Mikuláš navštíví. Hodné děti se vůbec nebály, těm nehodným ukápla i nějaká ta slzička. Ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti zazpívaly písničky, sáhly si na kouzelnou hůl a přály si tajné přání, které zaletělo až k Ježíškovi. O nadílku nepřišli ani starší žáci. Všechny Mikuláš podaroval.
6. 12. čekali na Mikuláše děti z Mateřské školy Jílová. Většina z nich byla krásně oblečena do andělských a čertovských kostýmů. Ve všech třídách si malí čertíci a andílci připravili pro Mikuláše písničku, za kterou byly děti odměněny sladkostmi.

| 11. prosince 2017 |

Turnaj ve florbale

Dne 7. – 8. 11. 2017 se uskutečnilo okrskové kolo florbalového turnaje mladších a starších žáků. Tohoto turnaje se zúčastnily naše chlapecká družstva, která ve svých kategoriích obsadila shodně 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
mladší žáci: Štěpán Lorenc, Petr Špiroch, Gabriel Siedloczek, Marek Směták, Robin Opavský, Jakub Školoudík, Matěj Zaoral, Jan Raška, Tomáš Kalus.
starší žáci: Tomáš David, Karel Krätschmer, Václav Brumar, Petr Ondra, Antonín Malíček, Jakub Zdařil, Vlastimil Roletzký, Tadeáš Rataj